IN MEMORIAM

Vaidotas Sankalas
1964 08 06 – 2018 10 03

2018 m. spalio mėn. 3 d. netekome Vaidoto Sankalo – ilgamečio Lietuvos matininkų asociacijos prezidento, vieno iš geoinformatikos pradininkų Lietuvoje, Islandijos garbės konsulo Lietuvoje.

Vaidotas buvo iniciatyvus ir dalykiškas, kūrybingas ir racionalus, visuomet geros nuotaikos ir dėmesingas kiekvienam.

Vaidotas gimė ir augo vaizdingame ir kalvotame Žemaitijos kaime, Šilalės r. Mokėsi Nuomininkų aštuonmetėje mokykloje, nuo 8 klasės – Kaltinėnų vidurinėje mokykloje. 1981 m. įstojo į Maskvos žemėtvarkos inžinierių instituto Žemėtvarkos fakulteto žemės resursų tyrimo distanciniais metodais specialybę. 1988 m. baigė studijas ir įgijo inžinieriaus žemėtvarkininko kvalifikaciją. 1988–1991 m. tame pačiame institute tobulino kvalifikaciją doktorantūros studijose fotogrametrijos taikymo srityje, tačiau nebaigęs studijų grįžo į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą ir ėmėsi darbo Žemės ūkio ekonomikos instituto Agroresursų tyrimo laboratorijoje, kuriai dar studijuodamas talkino kuriant aerofotografavimo pajėgumus ir fotogrametrinę laboratoriją. Laboratorijoje iš pradžių dirbo moksliniu bendradarbiu, vėliau tapo jos vadovu. Laboratoriją reorganizavus į Valstybinį distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ dirbo jo vadovu iki 1995 m. Vėliau vadovavo Valstybiniam žemėtvarkos institutui ir nuo 1997 m. pradėjo dirbti UAB „Hnit-Baltic“ projektų vadovu ir tarptautinės veiklos koordinatoriumi.

Vaidotas Sankalas nuo 2006 m. buvo paskirtas Islandijos garbės konsulu Lietuvoje, aktyviai dalyvavo Garbės konsulų asociacijos Lietuvoje veikloje.

Vaidotas Sankalas gerai išmanė matininko profesiją: žemės matavimus ir žemės kadastrą, žemės išteklių kartografavimą, aeronuotraukų ir kosminių vaizdų interpretavimą, fotogrametriją, geoinformatiką. Vaidotui nemažai teko prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo turto registravimo ir žemės kadastro sistemų kūrimo, taip pat teritorijų planavimo, kartografinių ir kitų nacionalinių informacinių sistemų, valstybės registrų ir kadastrų tobulinimo, jų teisinės bazės rengimo. Dažnai jis buvo geoinformacinių technologijų naujovių taikymo įvairiose srityse iniciatorius.

Vaidotas aktyviai dirbo ir palaikė glaudžius ryšius su užsienio kolegomis, buvo Tarptautinės matininkų asociacijos, Europos matininkų tarybos narys.

Savo visuomeninę veiklą įprasmino 2010 metais Lietuvos matininkų asociacijos išleistoje knygoje „Profesijos istorija. 1910-2010“, buvo jos sudarytojas ir vienas iš autorių.

V. Sankalas, būdamas darbštus, principingas ir plačios erudicijos, įnešė didžiulį indėlį į Lietuvos matininkų asociacijos veiklą.

Vaidotas kartu su žmona Virginija ir dukromis  Gabriele ir Simona įsitraukė į privačią šeimos labdaros iniciatyvą „Europos viltis Ukrainos karo vaikams“,  rėmė nuo karo nukentėjusių šeimų (netekusių tėvų) vaikus.

Lietuvos matininkų bendruomenė liūdi kartu su Vaidoto šeima ir artimaisiais. Vaidoto šviesus atminimas ir jo nuveikti darbai Lietuvai, matininkų profesijai visada išliks mūsų širdyse.