Tapti nariu

Asociacijos narius ir kitus Asociacijos veikloje dalyvaujančius asmenis, pateikus rašytinį prašymą, priima Asociacijos taryba.
Detaliau apie Asociacijos veiklą, narių teises ir pareigas perskaitysite įstatuose.

Norėdami tapti LMA nariu parašykite nustatytos formos prašymą (*.pdf,   *.doc), sumokėkite stojamąjį mokestį ir prašymą kartu su mokesčio patvirtinimu atsiųskite LMA adresu. Prašymą taip pat galima įteikti ir sumokėti stojamąjį mokestį tiesiogiai bet kuriam Tarybos nariui arba kitiems įgaliotiems asmenims (atsakingiems už regionus).

Jūsų prašymas bus apsvarstytas artimiausiame LMA Tarybos posėdyje ir apie sprendimą Jūs busite informuoti.

Jeigu turite klausimų, rašykite.