Pratęsiamas pereinamasis laikotarpis kadastro bylas rengti ir teikti spausdintine forma.

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. žemės sklypų kadastro duomenų bylos Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams padaliniams ir (arba) Registrų centrui gali būti teikiamos tiek elektroninėmis priemonėmis, tiek iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka – spausdintine forma.

DĖL KADASTRO DUOMENŲ BYLOS PARENGIMO IR PATEIKIMO TIKRINTI TVARKOS