LMA taryba 2011-2013

Visuotiniame Lietuvos matininkų asociacijos susirinkime, įvykusiame 2011 metų gegužės 6 dieną Druskininkuose, buvo išrinkta nauja Lietuvos matininkų asociacijos taryba ir revizijos komisija:

Prezidentė:

 • Birutė Emilija Nenortaitė.

Viceprezidentai:

 • Rimantas Ramanauskas,
 • Vaidotas Sankalas.

Taryba:

 • Česlovas Vladislovas Aksamitauskas,
 • Marija Buivydienė,
 • Jolanta Česnauskienė,
 • Giedrė Kiškienė,
 • Lina Papšienė,
 • Žilvinas Stankevičius,
 • Albinas Tamošiūnas.

Revizijos komisija:

 • Bronius Mikūta,
 • Evaldas Rožanskas,
 • Gražina Sližienė.