LMA taryba 2005-2007

Visuotiniame LMA narių susirinkime, vykusiame 2005 m. gegužės 21 d. Druskininkuose, išrinkta LMA taryba ir revizijos komisija.

Prezidentė:

 • Vaidotas Sankalas.

Viceprezidentai:

 • Audronė Čekauskienė,
 • Rimantas Ramanauskas.

Taryba:

 • Steponas Deveikis,
 • Valentinas Janušauskas,
 • Raivaras Klypšas,
 • Raivaras Klypšas,
 • Petras Petroškevičius,
 • Marija Popova,
 • Evaldas Rožanskas.

Revizijos komisija:

 • Bronislovas Mikūta,
 • Ana Savicka,
 • Birutė Ruzgienė.