Apie LMA

Lietuvos matininkų asociacija (LMA) susikūrė 1994 metais.

1994 m. balandžio 20 d. įvyko steigiamasis LMA susirinkimas, kuriame dalyvavo 78 asmenys. Steigiamasis susirinkimas patvirtino LMA įstatus, kurie 1994 m. liepos 22 d. įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje.
Neeiliniame visuotiniame LMA susirinkime, vykusiame 1996 m. spalio 3 d. įstatai buvo pakeisti ir perregistruoti LR Teisingumo ministerijoje 1996 m. spalio 24 d. (LT Teisingumo ministro įsakymas Nr. 453-V).
LMA, kaip Lietuvos geodezininkus ir žemėtvarkininkus vienijančios organizacijos, steigimas buvo sąlygotas siekio įsijungti į pasaulinę matininkų bendriją po FIG (Tarptautinės matininkų federacija) organizacijos vėliava tuo įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybės siekius. Žemėtvarkos ir geodezijos profesijos žmonių vienijimasis taip pat buvo sąlygotas žemės ir nuosavybės santykių pasikeitimo Lietuvoje. Žemėtvarkininkų ir geodezininkų pagrindinis darbas tapo žemės reformos įgyvendinimas.
LMA kūrimas buvo svarstytas geodezininkų sąjungoje bei žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungoje, tačiau buvo nuspręsta kad LMA nėra šių sąjungų junginys, o kiekvienas jų narys apie stojimą į LMA sprendžia savarankiškai. Todėl LMA šiandien yra vienijanti, tačiau savarankiška ir turinti savus tikslus ir uždavinius, visuomeninė organizacija.
1995 m. gegužės mėnesį LMA tapo Tarptautinės matininkų federacijos FIG tikrąja nare.

2007 m. spalio mėnesį LMA tapo Europos matininkų tarybos CLGE tikrąja nare.